Confirmed transaction
08.08.2023, 20:23:45
Account
Balance change
Network Fee
.ton DNS
+7.925 TON
0.001403016 TON
EQD7pWxz…YXsA7Gh2
-7.939 TON
0.027057962 TON
travelers.ton
-0.021892005 TON
0.006892005 TON
How this data was fetched?
Use tonapi.io