Confirmed transaction
11.05.2023, 12:26:58
Account
Balance change
Network Fee
UQDFBXak…DOwHyJJ3
-0.000106489 TON
0.000106489 TON
Fragment
+102.95 TON
0.000100001 TON
EQDB-YZ_…oxRH_4ut
-102.96 TON
0.012452477 TON
How this data was fetched?
Use tonapi.io