img

uniswap.ton

Auction
Current bid
1,050 TON
≈ $6,999.31
Collection
Expires on 03 Aug 2024
0
days
0
hours
0
minutes
0
seconds

Bid history

Bid
Date
From wallet
1,050 TON
13 Aug 2022, 13:42:03
EQC1TyYc…KOKfCaON
1,000 TON
13 Aug 2022, 13:40:12
EQDXgAOs…IxxjXCAt
939.75 TON
13 Aug 2022, 13:26:03
EQC1TyYc…KOKfCaON
895 TON
13 Aug 2022, 13:24:45
EQCy1X2R…k_b3rTZO
851.55 TON
13 Aug 2022, 12:51:01
EQC1TyYc…KOKfCaON
811 TON
13 Aug 2022, 12:49:40
EQCy1X2R…k_b3rTZO
771.75 TON
13 Aug 2022, 12:09:01
EQC1TyYc…KOKfCaON
299.96 TON
13 Aug 2022, 12:08:03
.ton DNS
735 TON
13 Aug 2022, 11:50:37
EQCy1X2R…k_b3rTZO
700 TON
10 Aug 2022, 19:28:03
miposhka.ton
370 TON
10 Aug 2022, 17:50:26
white.ton
350 TON
10 Aug 2022, 17:34:37
miposhka.ton
320 TON
10 Aug 2022, 04:11:12
EQCamFL2…14qr04K7
300.96 TON
06 Aug 2022, 13:02:39
.ton DNS
© 2022-2024 Ton Apps Inc