img

electronics.ton

Auction
Current bid
35 TON
≈ $241.47
Collection
Expires on 17 Jun 2024
0
days
0
hours
0
minutes
0
seconds

Bid history

Bid
Date
From wallet
35 TON
06 Aug 2022, 20:53:25
auto-market.ton
23.75 TON
06 Aug 2022, 20:13:04
universidad.ton
22.6 TON
06 Aug 2022, 19:19:32
opengallery.ton
21.45 TON
06 Aug 2022, 18:49:06
universidad.ton
20.4 TON
06 Aug 2022, 17:53:22
opengallery.ton
19.4 TON
06 Aug 2022, 17:05:22
universidad.ton
18.4 TON
06 Aug 2022, 17:04:34
opengallery.ton
17.5 TON
06 Aug 2022, 16:26:19
universidad.ton
16.6 TON
06 Aug 2022, 16:25:41
opengallery.ton
15.8 TON
06 Aug 2022, 16:20:58
universidad.ton
15 TON
06 Aug 2022, 15:27:00
opengallery.ton
13.47 TON
06 Aug 2022, 14:56:19
universidad.ton
12.82 TON
06 Aug 2022, 14:44:42
opengallery.ton
12.2 TON
06 Aug 2022, 13:53:07
auto-market.ton
11.58 TON
01 Aug 2022, 00:45:39
opengallery.ton
11.03 TON
31 Jul 2022, 20:23:40
auto-market.ton
10.5 TON
31 Jul 2022, 16:06:35
opengallery.ton
9.959 TON
30 Jul 2022, 14:54:04
.ton DNS
© 2022-2024 Ton Apps Inc