Name

alex-wallet.ton

Address

UQCtM7BKNHxnaW7IvRfWpuS7w0WQyHCxX13BCLFDZnUMGgS3

Balance
13.57 TON
≈ $83.71
Collectibles
imgimgimgimgimgimgimgimg
imgimgimg
Contract type
wallet_v4r2
Active
0:ad3…50c1a
qr
Date
Initiator
a day ago
Send token
EQD8Ag3p…LnPz6U9t
Call: DedustSwap
− 9,000 YO
Received TON
EQDa4VOn…tXCNICq_
-
+ 11.85 TON
16 Apr, 17:29
Sent TON
UQC1Bm3b…OUxwbAXF
17132884866263
− 53 TON
16 Apr, 17:18
Swap tokens
STON.fi Dex
-
− 5,000 TPET
+ 27.07 TON
16 Apr, 16:16
Sent TON
Gate.io
3809128730
− 731.82 TON
16 Apr, 16:11
Send token
EQBr68wk…3CRKrPYK
Call: DedustSwap
− 160,000 ANON
Received TON
EQDa4VOn…tXCNICq_
-
+ 541.89 TON
16 Apr, 16:09
Send token
EQCMLWHc…tN8leJ0h
Call: DedustSwap
− 50,000 DUCK
Received TON
EQDa4VOn…tXCNICq_
-
+ 69.21 TON
16 Apr, 16:05
Swap tokens
STON.fi Dex
-
− 4.764350956 STON
+ 20 TON
16 Apr, 16:02
Send token
EQBFSvv1…E4LN-RsF
Call: DedustSwap
− 13,279.421951665 MRDN
Received TON
EQDa4VOn…tXCNICq_
-
+ 58.96 TON
16 Apr, 16:00
Send token
EQD8Ag3p…LnPz6U9t
Call: DedustSwap
− 70,529.346816135 YO
Received TON
EQDa4VOn…tXCNICq_
-
+ 67.39 TON
15 Apr, 12:54
Send token
EQCtcEjr…q9M_oFhS
Call: DedustSwap
− 17.066464505 GM
Received token
EQD8Ag3p…LnPz6U9t
-
+ 26,529.346816135 YO
14 Apr, 18:42
Called contract
EQDa4VOn…tXCNICq_
DedustSwap
− 14.25 TON
Received token
EQCtcEjr…q9M_oFhS
-
+ 4.79179931 GM
14 Apr, 18:40
Swap tokens
STON.fi Dex
-
− 4,000 ANON
+ 14.44 TON
14 Apr, 18:36
Called contract
EQDa4VOn…tXCNICq_
DedustSwap
− 30.25 TON
Received token
EQCtcEjr…q9M_oFhS
-
+ 10.251908542 GM
14 Apr, 18:34
Swap tokens
STON.fi Dex
-
− 20,000 DUCK
+ 29.58 TON
14 Apr, 18:32
Received TON
EQA2JYPG…TEdacbUG
-
+ 4 TON
14 Apr, 18:00
Send token
EQAMT6kO…hg7W2NER
Call: DedustSwap
− 9,988.819760081 DUBAI
Received token
EQCtcEjr…q9M_oFhS
-
+ 2.022756653 GM
14 Apr, 14:13
Called contract
EQDa4VOn…tXCNICq_
DedustSwap
− 10.25 TON
Received token
EQAMT6kO…hg7W2NER
-
+ 9,988.819760081 DUBAI
14 Apr, 10:52
Deposit stake
EQD2_4d9…lffMW05o
-
− 3 TON
Mint token
Staked TON
-
+ 2.944495502 STAKED
13 Apr, 04:26
Sent TON
Kucoin
1926292538
− 60 TON
13 Apr, 04:24
Swap tokens
STON.fi Dex
-
− 7,000 ANON
+ 29.58 TON
13 Apr, 04:14
Sent TON
Kucoin
1926292538
− 880.73 TON
13 Apr, 04:03
Swap tokens
STON.fi Dex
-
− 55,000 ANON
+ 233.52 TON
13 Apr, 04:02
Send token
EQCMLWHc…tN8leJ0h
Call: DedustSwap
− 59,000 DUCK
Received TON
EQDa4VOn…tXCNICq_
-
+ 105.38 TON
13 Apr, 03:59
Swap tokens
STON.fi Dex
-
− 5 STON
+ 21.15 TON
13 Apr, 03:57
Swap tokens
STON.fi Dex
-
− 100 GEMSTON
+ 5.757 TON
How this data was fetched?
Use tonapi.io
© 2022-2024 Ton Apps Inc